Kiedy należy skorzystać z pomocy notariusza?

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, zabezpieczającą niektóre sfery obrotu publicznego. Zajmuje się tworzeniem aktów notarialnych, mających status dokumentu urzędowego oraz podejmowaniem czynności notarialnych. Z pomocy notariusza należy obligatoryjnie skorzystać w przypadku zawierania umów, które muszą mieć status aktu notarialnego. Brak obecności notariusza skutkuje nieważnością zawartego porozumienia.

 

Sporządzanie aktów notarialnych

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym. Do jego sporządzenia uprawniony jest wyłącznie notariusz oraz w szczególnych sytuacjach konsul. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, w której wymagają tego przepisy prawne skutkuje nieważnością czynności prawnej. Jakie wobec tego dokumenty muszą mieć formę aktu notarialnego?

  • Umowa o przeniesieniu własności nieruchomości. Każda umowa kupna-sprzedaży domu, mieszkania, działki lub gruntu musi być poświadczona przez notariusza.
  • Umowa o przedłużeniu lub przeniesieniu prawa do użytkowania wieczystego.
  • Umowa o dział spadku, jeżeli jego składową jest nieruchomość.
  • Oświadczenie darczyńcy do umowy darowizny.
  • Oświadczenie spadkobiercy ustawowego o zrzeczeniu się dziedziczenia.
  • Umowa zbycia prawa do lokalu spółdzielczego.
  • Umowa spółki komandytowej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, a także statut spółki komandytowo-akcyjnej oraz statut spółki akcyjnej.

 

Pomoc notariusza w pozostałych przypadkach

Z pomocy notariusza warto skorzystać również w innych przypadkach. Bez wątpienia należy do nich sporządzenie testamentu. Testament notarialny pozwala uniknąć błędów nieważności. Notariusz przygotowuje także akty poświadczenia dziedziczenia, sporządza protesty weksli, a także poświadczenia własnoręczności podpisu czy zgodności kopii z oryginałem. Upoważniony jest ponad to do przechowywania wartościowych dokumentów lub środków pieniężnych. Do notariusza udamy się również po to, by uzyskać odpis od oryginalnego dokumentu lub dokonać wpisu w księdze wieczystej. Można również uzyskać od niego pełnomocnictwo notarialne, gdy zależy nam na upoważnieniu jakiejś osoby do wykonywania w naszym imieniu czynności prawnych. Obecność notariusza będzie także niezbędna przy sporządzaniu umowy małżeńskiej rozdzielności majątkowej.

 

Notariusz dba o prawidłowy przebieg transakcji oraz informuje obie strony o ich prawach i obowiązkach, działając wyłącznie w interesie swoich klientów. Każdą umowę można zawrzeć w formie aktu notarialnego, choć nie każda tego wymaga. Pamiętajmy jednak, że umowy sporządzone u notariusza dają gwarancję bezpieczeństwa, wiarygodności i pełnej zgodności z przepisami prawa.

Wykonujemy czynności określone w ustawie
Prawo o notariacie

Optymalne rozwiązania

Kancelaria Tarkowski&Tarkowski świadczy wszystkie usługi notarialne określone w przepisach prawa, zgodnie z zasadami kodeksu etyki zawodowej zawodu notariusza.

Przygotowujemy stosowny projekt i przedstawiamy go naszym Klientom z pełnym poszanowaniem ich interesów.

Pióro

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.